Dedos

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

Política de devolució en un període de temps determinat ⁃ Els clients disposen d'un termini de 15 dies des de la recepció de l'obra per sol·licitar la devolució o el canvi. ⁃ L'obra ha d'estar en estat original, amb l'embalatge original. Procés de devolució: ⁃ Els clients han de posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció al client per informar de la seva intenció de tornar. ⁃ El client ha de proporcionar la informació necessària sobre la comanda i el motiu de la devolució. ⁃ Un cop aprovada la sol·licitud de devolució, es proporcionarà una etiqueta d'enviament prepagada per fer l'enviament de devolució. Requisits de devolució: ⁃ L'obra d'art ha d'estar en perfecte estat, sense signes d'ús o danys. ⁃ S'han d'incloure accessoris i embalatge originals. ⁃ Cal adjuntar una còpia de la factura de compra o del número de comanda. Opcions de retorn: ⁃ Devolució: es farà la devolució de l'import abonat pel client pel mateix. ⁃ forma de pagament utilitzada en la compra original. ⁃ Canvi per un altre producte: el client pot sol·licitar el canvi per una altra obra d'igual o més ⁃ valor. ⁃ valor. Si el valor és superior, s'ha d'abonar la diferència. Excepcions a la política de devolució: No s'acceptaran devolucions d'obres que hagin patit danys causats per una mala manipulació per part del client.